Formaties

Naast een beperkt aantal tekeningen en plastieken heb ik altijd schilderijen gemaakt met als thematiek “het landschap is slechts een herinnering aan wat men daaronder pleegt te verstaan” vanuit diverse invalshoeken. Traditioneel, olieverf op doek of paneel.

Vanaf 1971 t/m 1973 heb ik naast de schilderijen een serie driedimensionale objecten op paneel vervaardigd bestaande uit verscheidene metalen. Een aantal hiervan is destijds geëxposeerd. In de jaren daarna ben ik uiteenlopende materialen blijven verzamelen. Het idee hier iets mee te doen bleef mij bezighouden en sedert 2017 heb ik daar een aanvang mee gemaakt.