Presentatie

De syntaxis van het landschap

Het thema van het werk is een weergave van een werkelijkheid die niet direct zichtbaar doch evenwel waarneembaar is.

De doorgaans horizontale opbouw associeert met landschappelijkheid, welke echter in een andere context wordt gesitueerd.

Door reductie en vereenvoudiging wordt een min of meer voorstellingsloos beeld verwezenlijkt waarin licht, ruimte en tijd zich verenigen.

Dat gebeurt op een wijze, waarbij de beheersing van de materie veel aandacht vraagt. Gevolg daarvan is, dat de ontwikkeling in het werk zich langzaam voltrekt met steeds weer nieuwe variaties.

Deze handelwijze resulteert in schilderijen die een eigen accent vormen op dat landschappelijke thema zonder landschap te zijn.